รายละเอียดคลาสต่างๆ

ARTISTIC SKATE

1. INLINE FIGURE SKATE

ด้วยหลักสูตรเฉพาะที่เราผสมผสานระหว่างพื้นฐานอินไลน์ (โรลเลอร์เบลด) กับเทคนิคฟิกเกอร์สเก็ตบนน้ำแข็ง แบ่งเป็นระดับพื้นฐาน 2 ระดับ ระดับกลาง 3 ระดับ และระดับสูง 2 ระดับ โดยจำนวนท่าในแต่ละระดับขึ้นกับเป้าหมายของแต่ละคน

1 Pre-Artistic Skate เน้นท่าพื้นฐานที่เหมาะสมกับรองเท้าสเก็ตทั่วไป (โรลเลอร์เบลด) ในลีลาและท่าทางที่อิงจากสเก็ตประเภทลีลา
รองเท้าสเก็ตทั่วไป
(โรลเลอร์เบลด)
2 Basic Artistic Skate สำหรับคนที่อยากสเก็ตในระดับที่สูงขึ้น แต่ไม่ได้ต้องการสเก็ตได้ทุกท่าเทียบเท่าระดับแข่งขัน การเรียนในประเภทนี้จะเน้นท่าที่ใช้กับรองเท้าสำหรับอินไลน์ฟิกเกอร์สเก็ตโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นรองเท้าที่มีการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับการเล่นลีลาต่างๆ เหมือนกับการสเก็ตบนน้ำแข็ง
รองเท้าอินไลน์ฟิกเกอร์สเก็ต
3 Road to World Cup Competition เป็นการเรียนเพื่อก้าวสู่ระดับแข่งขัน ดังนั้น จึงไม่ใช่แค่การสเก็ตได้ทุกท่าในแต่ละระดับเท่านั้น แต่ต้องสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่แต่ละบุคคลจะสามารถทำได้
รองเท้าอินไลน์ฟิกเกอร์สเก็ต

* ทุกระดับผู้เรียนสามารถเล่นประกอบเพลงได้ กรุณาแจ้งความต้องการก่อนเริ่มครอสเรียน

2. ARTISTIC ROLLER SKATE

1 Pre-Artistic Skate เน้นท่าพื้นฐานในแบบของสเก็ตลีลา
รองเท้าโรลเลอร์สเก็ตทั่วไป
2 Basic Artistic Skate สำหรับคนที่อยากสเก็ตในระดับที่สูงขึ้น แต่ไม่ได้ต้องการสเก็ตได้ทุกท่าเทียบเท่าระดับแข่งขัน เน้นท่าเหมือนกับการสเก็ตบนน้ำแข็ง
รองเท้าควอดสเก็ต

3. SPECIAL SKATING PROJECT

เป็นการเรียนเป็น Project แบบเพลงต่อเพลง จะแบ่งการเรียนเป็นการฝึกท่า ลีลาการสเก็ต การฝึกซ้อม และการถ่ายวิดีทัศน์ หรือวิดีโอ ใช้ระยะเวลา 2-3 เดือน ต่อ Project สามารถเรียนได้ทั้งแบบ Private Group หรือฉายเดี่ยวก็ได้ ราคาขึ้นกับ Performance การถ่ายทำ และครอบคลุมถึงลิขสิทธิ์ผลงาน สมาชิกในกลุ่มเรียนจำเป็นต้องมีรองเท้าอินไลน์ฟิกเกอร์สเก็ตของตนเอง


SPECIAL CLASS

เป็นคลาสพิเศษสำหรับสมาชิก Figureskatethai เท่านั้น สามารถติดตามประกาศกิจกรรมได้จากทางเพจ FigureskateThai

1. OFF-SKATE TRAINING

การเรียนที่ใช้สำหรับพัฒนาการสเก็ต โดยไม่ใช้รองเท้าสเก็ต ไม่ใช่การ off-skate ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา แต่เป็นการ off-skate ในแบบที่แอดมินฝึกแล้วได้ผล คลาสนี้จะเปิดสอนเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วม 3 คนขึ้นไป (สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนแบบ Private รบกวนสอบถาม)

2. SPECIFIC IMPROVE SKATING

คลาสพิเศษที่ทางเราจะจัดให้สำหรับนักสเก็ตในสังกัดของเราโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาทักษะการสเก็ตสู่ระดับแข่งขัน เน้นแก้ไขจุดบกพร่อง พัฒนาจุดเด่น เพิ่มความแข็งแรง หรือความอ่อนตัว ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล การสอนจะเป็นแบบรายบคุคคล หรือแบบกลุ่มไม่เกิน 3 คน เท่านั้น


WORKSHOP

:: ฺINLINE FIGURE COACH TRAINING ::

คลาสพิเศษคืนกำไรให้สมาชิก FigureskateThai ที่ต้องการ Upgrade เป็นผู้ฝึกสอนในสังกัด FigureskateThai เท่านั้น สิ่งที่พิเศษสำหรับคลาสนี้ คือ เราจะเปิดสอนเมื่อจำนวนโค้ชไม่พอจริงๆ เท่านั้น และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกเราจะขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ฝึกสอนในเว็บหลัก ดังนั้น จึงค่อนข้างการันตีงานให้กับทีมของเรา ++ สำหรับผู้ที่ยินดีเซ็นสัญญาเป็นผู้ฝึกสอนในสังกัด FigureskateThai ทางเราจะคืนเงินค่าเรียนทั้งหมดให้หลังจากสิ้นสุดสัญญา หากไม่มีการรับสอนสเก็ตทุกประเภท รวมทั้งการรับสอนในสิ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเสริมการสเก็ต นอกเหนือจากที่แอดมินจัดชั่วโมงให้สอน

:: WORKSHOP by INTERNATIONAL COACH ::

คลาส Upgrade ทักษะสำหรับผู้ฝึกสอนในสังกัด FigureskateThai เท่านั้น!! แอดมินจะรวบรวมรายชื่อไว้ก่อนและเปิด Training เมื่อได้จำนวนผู้ที่ยืนยันการเข้าร่วมในจำนวนที่เหมาะสม เนื่องจากในการเรียนประเภทนี้ แอดมินจะติดต่อผู้ฝึกสอนจากต่างประเทศมาสอนให้ หรือ… แทกทีมไปเทรนที่ต่างประเทศกันเลย ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าการเรียนปกติหลายเท่า (อันนี้ขอเตื่อนก่อน!!)

:: CROSSTRAINING WORKSHOP ::

เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดว่า Exclusive ที่สุดกับการพาสมาชิกของเราไปทำกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการสเก็ต แต่สามารถ Upgrade ทักษะการสเก็ตทางอ้อม เป็นกิจกรรมเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในสถานะ “นักกีฬา” ในสังกัด Figureskatethai เท่านั้น!!

:: SKATE on AERIAL APPARATUS :: – มีแค่เราเท่านั้นนะคะ!!

เป็นการผสมผสานระหว่างการสเก็ตบนพื้น กับ Movement กลางอากาศ (Aerial Arts หรือ Aerial Acrobat แล้วแต่คนจะเข้าใจ) ซึ่งแอดมินขอเรียกสั้นๆ ว่า Aerial Skate เพือให้จำง่าย ข้อจำกัดของผู้ที่จะเรียนคลาสนี้

  • เป็นนักสเก็ตในสังกัด Figureskatethai
  • มีรองเท้าอินไลน์สเก็ตของตัวเอง
  • กรณีไม่ได้ผ่านการเรียน Aerial ที่สอนโดยแอดมิน (ภายใต้ชื่อ Skyfly) มีค่าสอบเทียบพื้นฐานท่าละ 50 บาท ขึ้นกับอุปกรณ์ที่ต้องการจะเรียน
Advertisements