ระเบียบการเรียน

ระเบียบและเงื่อนไขการเข้าเรียนต่างๆ ที่มีการเพิ่มข้อกำหนด ส่วนมากจะเกิดจากตัวผู้เรียน ดังนั้น กรุณาปฏิบัติตามระเบียบนะคะ ขณะนี้แอดมินรับผิดชอบการสอนอาร์ทิสติกสเก็ตเพียงผู้เดียว ยังไม่มีสาขาย่อย จึงไม่สามารถรับสอนพร้อมกันต่างสถานที่ได้ค่ะ

1. การเข้าเรียน

1.1 การจองเรียน

 • นักเรียนต้องยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนถึงชั่วโมงเรียนผ่านทางช่องทางที่ได้นัดหมายไว้
 • กรณีมีการจองต่างสถานที่ นักเรียนที่จองในลำดับถัดไปจะต้องเดินทางไปเรียนในสถานที่เดียวกับนักเรียนที่จองเป็นลำดับแรก
 • กรณีนักเรียนที่ทำการจองเป็นลำดับถัดไปไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่เรียนเดียวกับนักเรียนที่จองเป็นลำดับแรก จะยืนยันการจองจากการชำระเงินค่าเรียน และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม* (ถ้ามี)

1.2 การตัดคลาสเรียน

 • นักเรียนที่มีการจองและชำระเงินแล้ว รวมทั้งการจของด้วยการตัดชั่วโมงเรียนจากแพคเกจเรียน ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี แต่การสอนชดเชยจะพิจารณาเป็นรายบุคคล
 • สำหรับนักเรียนที่จองเป็นรายครั้ง แต่ไม่ได้มีการชำระเงินเพื่อยืนยันการเรียน ยกเลิกการจองภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ต้องชำระค่าเรียนล่วงหน้าเมื่อมีการยืนยันการจองในการเรียนครั้งต่อไป
 • การพักแพคเกจ : ผู้ที่ซื้อ โดยส่งหลักฐานยืนยัน เช่น กำหนดการอบรมสัมมนา ตารางเรียน โปรแกรมพร้อมตั๋วเดินทาง ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ ทาง Figureskatethai ขอพิจารณาเป็นรายกรณี

1.3 การต่อชั่วโมงเรียน

 • กรณีหมดชั่วโมงเรียนแล้วไม่มีนักเรียนคิวต่อไป สามารถขอต่อชั่วโมงเรียนโดยชำระค่าเรียนเป็นเงินสดตามราคาปกติ หรือตัดคลาสจากแพคเกจที่ซื้อได้
 • กรณีชำระเป็นเงินสดรายครั้ง การต่อชั่วโมงเรียนที่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง ทางเราขอคิดเป็น 1 ชั่วโมงเต็มเช่นกัน

1.4 การพักแพคเกจ กรณีซื้อแพคเกจแล้วไม่สามารถเรียนให้ครบจำนวนครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

 • แจ้งการขอพักแพคเกจ พร้อมส่งหลักฐานยืนยัน เช่น กำหนดการอบรมสัมมนา ตารางเรียน โปรแกรมพร้อมตั๋วเดินทาง ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ ทาง Figureskatethai ขอพิจารณาเป็นรายกรณี
 • แจ้งกำหนดการที่จะกลับมาใช้แพคเกจต่อ ทั้งนี้ หากเป็นการพักแพคเกจเกิน 1 เดือน และไม่มีการติดต่อ หรือแจ้งความคืบหน้าทุกๆ 1 เดือน ทาง Figureskatethai ขอยกเลิกการพักแพคเกจ (ถือเป็นการหมดอายุแพคเกจ) ทันที
 • แพคเกจตามโปรโมชั่นไม่สามารถขอพักแพคเกจหรือยืดอายุได้

2. การแต่งกายและอุปกรณ์

2.1 การแต่งกาย

 • ชุดออกกำลังกายปกติ หากมีกางเกงกันกระแทกควรนำมาใส่ เพื่อความปลอดภัยนะคะ
 • กระโปรงสเก็ตแบบที่ใส่เล่นบนน้ำแข็ง สามารถนำมาใส่สเก็ตในประเภท Artistic Skate แบบนี้ได้นะคะ

2.2 รองเท้าสเก็ต

 • กรณีไม่มีรองเท้าสเก็ตเป็นของตนเอง และเท้าอยู่ในขนาด 36-40 เรามีให้ใช้ในชั่วโมงเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กรณีไม่มีรองเท้าสเก็ตเป็นของตนเอง และขนาดเท้าไม่ได้อยู่ระหว่าง 36-40 แนะนำให้เลือกสถานที่เรียนที่มีรองเท้าสเก็ตให้เช่า
 • นักเรียนสามารถใช้รองเท้าสเก็ตแบบโรลเลอร์เบลด (อินไลน์สเก็ตปกติ) แทนได้ หากต้องการเล่นท่าในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการเล่นเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ แนะนำให้ซื้อเป็นของตนเอง โดยสามารถขอผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่เลือก (สอบถามรายละเอียดได้จาก Contact)

2.3 อุปกรณ์ป้องกัน

 • สำหรับนักเรียนที่มีการซื้อแพคเกจ ขอแนะนำให้ซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันของตนเอง และนำมาด้วยทุกครั้ง
 • กรณีไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเป็นของตนเอง แนะนำให้เลือกสถานที่เรียนที่มีอุปกรณ์ให้เช่า
 • ความปลอดภัยในการสเก็ตขึ้นกับตัวผู้เรียนเอง ทางเราไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้เรียนมีการฝึกท่านอกเหนือจากที่กำหนด การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอน หรือละเมิดข้อกำหนดของลานสเก็ต

3. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3.1 ค่าเรียน

 • ราคาค่าเรียนที่ระบุไว้ในทุกแพคเกจ ทุกโปรโมชั่น ยังไม่รวมค่ารองเท้า อุปกรณ์ป้องกัน และค่าใช้สถานที่
 • นักเรียนเก่าที่ไม่ได้มีการต่อแพคเกจ หรือมีการจองเรียนใดๆ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ยังคงสามารถใช้ราคาค่าเรียนล่าสุดได้ เมื่อมีการสมัครแพคเกจเรียนตามปกติ (ราคาเราไม่มีลงนะคะ กรุณารีบจองค่ะ)
 • ราคาโปรโมชั่นต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไข ทั้งนี้ ในบางโปรโมชั่น นักเรียนปัจจุบันสามารถซื้อเก็บไว้ใช้ในภายหลังได้
 • ส่วนแบ่ง หรือส่วนลดต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของนักเรียนสังกัด Figureskatethai หรือสถานภาพการเป็นสมาชิกลงทะเบียน
 • กรณีที่เคยใช้โปรโมชั่นทดลองเรียนฟรีทุกประเภทที่ไม่ได้มีการระบุข้อยกเว้น ถือว่าได้ใช้สิทธิ์เทียบเท่าการเรียนครั้งแรกไปแล้ว จะไม่สามารถใช้ราคาทดลองเรียนได้ในการเรยนชั่วโมงต่อไป ทังนี้ ผู้สนใจสามารถติดตาม Promotion ต่างๆ ได้จาก Facebook Figureskatethai

3.2 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าเรียน

 • ค่าเดินทาง – กรณีต้องการเรียนอาร์ทิสติกสเก็ตนอกเหนือจากสถานที่ที่กำหนด ทางเราขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยอิงราคาสำหรับการเดินทางไปสอนในราคาสูงสุดที่ปรากฎในแอพสำหรับการเดินทางนั้นๆ (เช่น Grab, All Thai Taxi, Uber หรืออื่นๆ) และขอรับเป็นเงินสดเท่านั้น
 • ค่าสถานที่ – ค่าสถานที่ที่อยู่ในรายการสถานที่เรียนของเรา ผู้เรียนรับผิดชอบในส่วนของตนเองเท่านั้น หากเป็นสถานที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ผู้เรียนต้องรับผิดชอบค่าสถานที่ให้ผู้สอนด้วย
 • ค่าเช่าอุปกรณ์ – ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าอุปกรณ์เอง ยกเว้นรองเท้าเช่าในขนาดที่เรามี (36-40) ในช่วงเวลาที่เป็นชั่วโมงเรียน

3.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปแข่งขัน

 • เรามีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเท่านั้น (เท่าที่ทางเราจะสามารถสนับสนุนให้ได้ในขณะนั้น) โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของการเป็นนักกีฬาในสังกัด Figureskatethai
 • ชุดที่ใช้ในการแข่งขัน นักกีฬาเป็นผู้รับผิดชอบใช้จ่ายเองทั้งหมด ยกเว้น ชุดทีมชาติ สำหรับตัวแทนที่ทางเราได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน (สูงสุดปีละ 2 คน) นักกีฬาจะชำระเพียง 50%
Advertisements