หลักสูตร Artistic Skate : Inline Figure

แอดมินใช้ประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และเป็นกรรมการจัดทำหลักสูตร ของอาชีพหลักมาใช้ในการจัดโปรแกรมการเรียน Artistic Inline Skate ผสมกับประสบการณ์จากการสเก็ต 10+ ปี ทั้งเรียน ทั้งฝึกเอง และการอ้างอิงระดับจากระดับการสอบสเก็ตของ ISI  ISU  WIFSA และ ICP มาปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียน รวมทั้งพื้นสนามในแต่ละแห่งที่รองรับการสเก็ตได้เพียงบางท่า

หลักสูตร Artistic Inline Skate ของทาง Figureskatethai แบ่งได้ทั้งหมด 7 ระดับ ดังนี้

  • Basic I
  • Basic II
  • Intermediate I
  • Intermediate II
  • Intermediate III
  • Advance I
  • Advance II

การเล่นเป็นเพลง หรือที่เรียกว่าโปรแกรมสเก็ต : ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนไปถึงระดับสูงก่อนที่จะเล่นประกอบเพลง แค่เรียนจนสามารถเล่นท่าในระดับ Basic I ได้เกินครึ่งก็สามารถเล่นประกอบเพลงได้ เราสอนตามความสามารถรายบุคคลโดยอิงจากระดับการสเก็ต

การเรียนเพื่อไปแข่งขัน : การแข่งขันมีหลายประเภท และการจัดตามอายุขึ้นกับผู้สมัครในรายการนั้นๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว สำหรับเด็กใช้เกณฑ์แบบการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็ง Pre-novice จนถึง Senior และสำหรับผู้ใหญ่จะขึ้นกับเกณฑ์แต่ละการแข่งขันว่าตัดที่อายุขั้นต่ำเท่าไหร่ ซึ่งผู้ใหญ่จะมีการแบ่งประเภทตามระดับความยากของท่าเป็นหลัก ดังนั้น แค่พอเล่นท่าได้บ้าง ก็สามารถร่วมแข่งได้แล้ว (แต่ค่าสมัครนี่คงจะไม่ค่อยคุ้มมากนักสำหรับการลงแข่งในระดับที่ง่ายที่สุด) >> ทุนสำหรับการแข่งขันให้เฉพาะรายการใหญ่ๆ เท่านั้นนะคะ (ส่วนรายการเล็กๆ จะพิจารณาเป็นรายกรณี)

การสอบเทียบ : สำหรับนักสเก็ตประเภทอื่นที่ต้องการเปลี่ยนมาสเก็ตในประเภทนี้ แต่ไม่ต้องการเรียนพื้นฐานซ้ำ มีค่าสอบระดับละ 100 บาท มีเกณฑ์ผ่าน คือ เล่นได้ 80 % ของจำนวนท่าในระดับที่ต้องการเรียนข้าม โดยแต่ละ Pose ต้องเหมือนกับสเก็ตประเภทลีลามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ในกรณีที่ไม่ใช่รองเท้าอาร์ทิสติกอินไลน์)

ปล. รายการท่าของระดับ Basic จะอยู่ใน  Figureskatethai Mag Vol. 2 นะคะ ^ ^ อย่าลืมติดตามด้วยค่าาา

Advertisements