Welcome to the world of artistic skating in Thailand!

figureskatethai-Sport_jpg-22

This site has been created to summary our missions as I’ve brought up this sport into Thailand. For more information about figure skate especially INLINE FIGURE SKATING, please visit our official site on Figureskatethai.

ยินดีต้อนรับสู่โลกของกีฬาสเก็ตลีลาประเภทล้อ คำที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายคือ ‘ฟิกเกอร์สเก็ตแบบล้อ’ นั่นเอง หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์เดิมของเราที่  Figureskatethai.

Classes

ค่าเรียนปกติ แบบรายครั้ง

  • ราคาทดลองเรียน (เฉพาะชั่วโมงแรก)    350 บาท
  • ราคาเรียนต่อครั้ง แบบตัวต่อตัว / Online    550 บาท/ชั่วโมง/คน
  • สำหรับผู้ที่สั่งซื้อรองเท้าอาร์ทิสติกสเก็ตจาก Figureskatethai    550 บาท/ 1.30 ชม.
  • Off-skate Training     400 บาท/ครั้ง
  • Off-skate Training แบบ LIVE     800 บาท/ครั้ง

* ราคานี้ ยังไม่รวมค่าเดินทางไปสอน ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าใช้พื้นที่ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดในพื้นที่นั้นๆ ส่วนแบบ Online เฉพาะ 


ค่าเรียนแบบแพคเกจ

สำหรับคนที่ซื้อรองเท้าแล้ว และตั้งใจจะเรียนยาวๆ และ Fix วัน เวลา และสถานที่ได้ (สิทธิ์จองก่อน จ่ายก่อน ล็อกก่อน)

 • Set A = เลือกเรียน On-skate แบบตัวต่อตัว หรือ จะแบบ On-skate LIVE (ส่วนตัว ผ่าน Inbox Facebook, Line หรือ Line@ ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น) ตลอดระยะเวลาแพคเกจ — ไม่ผสมแบบมาเรียนด้วยตัวเอง กับแบบ Live นะคะ
 • Set B = เรียน On-skate + Off-skate Training  แบบตัวต่อตัว 
 • Set C = เรียน On-skate + Off-skate Training แบบตัวต่อตัว + On-skate Live ส่วนตัว (ผ่าน Inbox Facebook, Line หรือ Line@ ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นตลอดระยะเวลาแพคเกจ)
 • Set D = เรียนแบบ Live ส่วนตัวทั้งหมด (ผ่าน Inbox Facebook, Line หรือ Line@ ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นตลอดระยะเวลาแพคเกจ)
On-skate Off-skate ระยะเวลา Set A Set B & C Set D
4 ครั้ง 1 ครั้ง 1 เดือน 2,000 (2,200) 2,350 (2,600) 2,750 (3,000)
10 ครั้ง 2 ครั้ง 3 เดือน 5,000 (5,500) 5,700 (6,300) 6,500 (7,100)
15 ครั้ง 3 ครั้ง 6 เดือน 7,500 (8,250) 8,550 (9,450) 9,750 (10,650)
20 ครั้ง 4 ครั้ง 8 เดือน 10,000 (11,000) 11,400 (12,600) 13,000 (14,200)

* ราคานี้ ยังไม่รวมค่าเดินทางไปสอน ค่าใช้พื้นที่ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดในพื้นที่นั้นๆ 

++ นักเรียนที่ซื้อแพคแรกไปแล้ว สมัครแพคเกจต่อไปก่อนหมดแพคเกจเดิมลด 15% (จากราคาเต็ม)


คลาสพิเศษ Off-skate Activities, Cross Training และ Workshop

เรียนแบบกลุ่ม 3-5 คน กรณีเกิน 5 คน เพิ่มคนละ 50% ของราคาต่อครั้ง/คน ยกเว้นเป็นการจัดที่แอดมินเป็นคนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ไว้แล้ว หรือ มีการประกาศการจัดกิจกรรมให้ลงชื่อล่วงหน้า (ซึ่งจะไม่ลงวัน เวลา และสถานที่ จนกว่าจะได้จำนวนจองและยืนยันการเข้าร่วมถึงจำนวนขั้นต่ำที่แจ้งไว้ — เพราะมีค่าใช้จ่ายในการจองใช้สถานที่)

คลาสพิเศษ ราคาต่อครั้ง/คน
เรียนเดี่ยว เรียนกลุ่ม* Live
OFF-SKATE TRAINING [2 hrs.]
เน้นการออกกำลังที่ใช้สำหรับสเก็ตลีลาโดยเฉพาะ
400 บาท 300 บาท 800 บาท
BEAUTY MOVE w. CORE STRENGTH [90 min.]
การออกกำลังเน้นแกนกลางลำตัวพร้อม Movement สวยๆ
550 บาท 400 บาท 950 บาท
SOCIAL UPLOAD* [2 hrs.]
จัดท่ารวมเข้าเพลงใช้เฉพาะกิจ สำหรับอัพขึ้นออนไลน์ (รับเฉพาะเพลงที่ Youtubeให้ใช้ฟรี + ส่งเพลงล่วงหน้าก่อนเรียน 1 สัปดาห์)
1,500 บาท 850 บาท ไม่รับ
ARTISTIC SKATE COACHING* [3 hrs.]
เรียนรู้เทคนิคสำหรับการเอาไปสอนต่อ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเป็นโค้ชสังกัด FigureskateThai เท่านั้น **
1,000 บาท ไม่รับ ไม่รับ

* เฉพาะคนที่มีรองเท้าอาร์ทิสติกสเก็ตแล้วเท่านั้น

** เฉพาะนักเรียนประจำที่มีจำนวนชั่วโมงเรียน (ไม่นับชั่วโมงฟรีทุกประเภท) กับแอดมินไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง  // หรือโค้ชที่มีการประกาศรายชื่อทั้ง Facebook และในเว็บไซต์

!!! ค่าเรียนไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในสถานที่จัดกิจกรรม !!!


การจองเรียน

 • จองคลาสได้ทาง Facebook Inbox  หรือ Line@ : @zcj3561r (Figureskatethai) กรุณาใช้ช่องทางเดียวค่ะ (แอดฯ งง)
 • กรุณายืนยันการเรียนภายใน 12 ชั่วโมง หากไม่มีการยืนยันการเรียน จะถือว่างดคลาส
 • รักษาสิทธิ์การจอง :: ไม่เลทเกิน 30 นาที + แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1 วัน
 • แบบแพคเกจ :: มาสายเกิน 30 นาที และไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ตัดแพคตามปกตินะคะ
 • แบบรายครั้ง :: ถ้ามีการจองวัน เวลา สถานที่ แล้วยกเลิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมง จองครั้งต่อไป โอนเงินก่อนเรียนเป็นรายครั้ง (ไม่มีการเลื่อน และไม่มีการคืนทุกกรณี!!)

สำหรับกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพิ่มเติม กรุณาติดตามจาก Facebook นะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Inbox ^ ^

Coach / Instructors

เราสอนแบบมีหลักสูตร มีหลักการ ดังนั้นจึงไม่ใช่ใครก็ได้ที่สเก็ตเก่ง หรือเป็นนักสเก็ตน้ำแข็งในระดับสูงๆ แล้วจะมาเป็นผู้ฝึกสอนของเราได้ และหลักสูตรอินไลน์ฟิกเกอร์ที่เราจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะอาร์ทิสติกสเก็ต ภายใต้ข้อจำกัดของสนามฝึกซ้อมภายในประเทศที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น แอดมินจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ฝึกสอนด้วยตนเองนะคะ

profile-sk8-ver2

โค้ชเตย (Ttk Pcd)

เป็น Admin ผู้เขียน และผู้เริ่มต้น Figureskatethai ตัวย่อ Ttk Pcd มาจากชื่อจริงของแอดมินค่ะ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอินไลน์ฟิกเกอร์สเก็ตประเทศไทย รับหน้าที่สอนอินไลน์ฟิกเกอร์เพียงคนเดียวในประเทศไทย (ถ้ามีสมาชิกเพิ่มจะแจ้งให้ทราบนะคะ ^ ^)

“เป้าหมายเดียวกัน แต่หนทางและวิธีการไปให้ถึงนั้นไม่เหมือนกัน ทำให้ระยะเวลาในการเดินทางไปถึงไม่เท่ากันด้วย”